РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР
 • Разработване на специализиран софтуер
 • Софтуер по поръчка
 • Web приложения
 • Desktop приложения – Windows & Mac
 • Мобилни приложения – iOS & Android
 • Quality Assurance (QA)
ПЛАТФОРМЕНИ УСЛУГИ
 • Проектиране и изграждане на платформени услуги
 • Проектиране и дизайн на бази данни
 • Разработване на API интерфейси
 • Разработване на комуникационни протоколи
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМИ
 • Проектиране и дизайн на информационни системи
 • Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)
 • Планиране на корпоративните ресурси (ERP)
 • Управление на доставната верига (SCM)
 • Системна интеграция
ДИЗАЙН
 • Проектиране и дизайн на интерфейси (UX/UI дизайн)
 • Web дизайн
 • Графичен дизайн
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
 • Техническа поддръжка
 • Поддръжка със споразумение за ниво на обслужване (SLA)
 • Хардуерна поддръжка
 • Поддръжка на сървърни системи
 • Мониторинг на системи
 • Бързо реагиране
 • Отдалечена поддръжка
КОНСУЛТИРАНЕ
 • IT консултации
 • Одит на системната сигурност